توجه ۱: کلیه محتوای این سایت از کانال های تلگرام جمع آوری شده است و آرکی هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد
توجه ۲: تنها محتوای ایجاد شده قبل از مسدود شدن تلگرام قابل جستجو میباشد

About 12899 results (0.01 seconds)

 • Hello Again (2017)
  Quality: WEBRip [MP4]
  Genre: Drama, Music, Musical
  IMDB Ratings: 5.7/10
  Language: English
  Subtitle: English Subtitles
  @MoviesWar


  نمایش در تلگرام
 • Hello- Adel
  https://t.me/Behzisti_ravanshenakhti


  نمایش در تلگرام
 • 💜🎼🎻🎼🎻🎼 Where Do I Begin (Love Story)
  Where do I begin
  To tell the story of how great a love can be
  The sweet love story that is older than the sea
  The simple truth about the love she brings to me
  Where do I start
  With her first hello
  She gave new meaning to this empty world of mine
  There'd never be another love, another time
  She came into my life and made the living fine
  She fills my heart
  She fills my heart with very special things
  With angels' songs, with wild imaginings
  She fills my soul with so much love
  That anywhere I go, I'm never lonely
  With her around, who could be lonely
  I reach for her hand-it's always there
  How long does it last
  Can love be measured by the hours in a day
  I have no answers now but this much I can say
  I know I'll need her till the stars all burn away
  And she'll be there
  How long does it last
  Can love be measured by the hours in a day
  I have no answers now but this much I can say
  I know I'll need her till the stars all burn away
  And she'll be there
  @englishpicture
  🎼🎶🎵


  نمایش در تلگرام
 • If you are brave enough to say
  goodbye life will reward you
  with a new hello.
  اگه اونقدر شجاعی که از چیزهایی که داری بگذری
  زندگی با چیزهای بهتر بهت جایزه میده.
  @Axprofil ☘


  نمایش در تلگرام
 • هواداران عزیز
  متن زیر را برای اینستاگرام فیفا کامنت کنید
  Hello
  Serving Head of FIFA Football Association
  This fan of Tehran's Esteghlal Football team wants to address the status of the team of independence.
  Independence team was announced 3 days ago to the 3-0 competition if the team did not quit the game.
  This decision of the federation is completely political and we, the supporters, have no choice but to protest the World Federation.
  Thanks to the supporters of Tehran Esteghlal Team.
  https://www.instagram.com/fifaworldcup/


  نمایش در تلگرام
 • Hello, it’s me
  سلام منم
  I was wondering if after all these years
  من در تعجبم که بعد از این همه سال
  You’d like to meet, to go over
  دوست داری منو ملاقات کنی همه چیز رو
  Everything
  به یاد بیاری
  They say that time’s supposed to heal ya
  اونا میگن که زمان باید تو رو خوب کنه
  But I ain’t done much healing
  ولی من اونقدرا هم خوب نشدم
  ?Hello, can you hear me
  سلام صدا منو میشنوی؟
  I’m in California dreaming about who we used to be
  من در رویاهای کالیفورنیایی خودم هستم کسی که باید میبودم
  When we were younger and free
  وقتی ما جوون تر و آزاد بودیم
  I’ve forgotten how it felt before the world fell at our feet
  فراموش کردم قبلا دنیا زیر پای ما چه حسی داشت
  [Pre-Chorus 1]
  There’s such a difference between us
  خیلی تفاوت بین ما هست
  And a million miles
  بیش از یک میلیون مایل (منظورش اینه تفاوتشون با هم بیشتر از یک میلیون مایل هست)
  [Chorus]
  Hello from the other side
  از طرفی دیگر سلام (اینجا منظور ادل اینه که با تلفون خونه بهش زنگ زده)
  I must’ve called a thousand times to tell you
  من باید هزاران بار بهت زنگ میزدم که بگم
  I’m sorry, for everything that I’ve done
  من متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم
  But when I call you never seem to be home
  ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی
  Hello from the outside
  سلامی از بیرون (اینجا منظور ادل اینه که با تلفون بیرون بهش زنگ زده)
  At least I can say that I’ve tried to tell you
  حداقل من میتونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم
  I’m sorry, for breaking your heart
  من متاسفم برای شکستن قلب تو
  But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
  ولی اشکال نداره این واضح هست که تو دیگه اهمیت نمیدی
  [Verse 2]
  ?Hello, how are you
  سلام حالت چطوره؟
  It’s so typical of me to talk about myself
  این یک چیز معمولی هست که درباره خودم صحبت کنم
  I’m sorry, I hope that you’re well
  من متاسفم امیدوارم که حالت خوب باشه
  Did you ever make it out of that town
  آیا تو تا حالا از اون شهر رفتی
  ?Where nothing ever happened
  جایی که هیچ اتفاقی نیوفتاد
  [Pre-Chorus 2]
  It’s no secret
  این یک راز نیست
  That the both of us are running out of time
  چون زمان هر دومون داره تموم میشه
  [Chorus]
  Hello from the other side
  از طرفی دیگر سلام
  I must’ve called a thousand times to tell you
  من باید هزاران بار بهت زنگ میزدم که بگم
  I’m sorry, for everything that I’ve done
  من متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم
  But when I call you never seem to be home
  ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی
  Hello from the outside
  سلامی از بیرون
  At least I can say that I’ve tried to tell you
  حداقل من میتونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم
  I’m sorry, for breaking your heart
  من متاسفم برای شکستن قلب تو
  But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
  ولی اشکال نداره این واضح هست که تو دیگه اهمیت نمیدی
  [Bridge]
  Ooooohh, anymore
  اوه نه دیگه
  Ooooohh, anymore
  اوه نه دیگه
  Ooooohh, anymore
  اوه نه دیگه
  Anymore
  نه دیگه
  [Chorus]
  Hello from the other side
  از طرفی دیگر سلام
  I must’ve called a thousand times to tell you
  من باید هزاران بار بهت زنگ میزدم که بگم
  I’m sorry, for everything that I’ve done
  من متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم
  But when I call you never seem to be home
  ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی
  Hello from the outside
  سلامی از بیرون
  At least I can say that I’ve tried to tell you
  حداقل من میتونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم
  I’m sorry, for breaking your heart
  من متاسفم برای شکستن قلب تو
  But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
  ولی اشکال نداره این واضح هست که تو دیگه اهمیت نمیدی
  "https://t.me/Behzisti_ravanshenakhti


  نمایش در تلگرام
 • Hello- Adel
  https://t.me/Behzisti_ravanshenakhti


  نمایش در تلگرام
 • ‏همچین تو استوری اینستاگرامش نوشته
  Hello Summer
  انگار تو تابستون یه پاش جزایر قناریه یه پاش ونیزِ ایتالیاس
  پاشو پاشو تشت آبو پر کن ببر پشتِ بوم تا هوا گرمه یه شَلَپ شولوپی کن نمیخواد بیخودی واسه مردم انقدر چس کلاس بذاری :))
  @tiamo_h


  نمایش در تلگرام
 • ‏همچین تو استوری اینستاگرامش نوشته
  Hello Summer😍😋
  انگار تو تابستون یه پاش جزایر قناریه یه پاش ونیزِ ایتالیاس😏😏😒😒
  @mantaghe_azzad
  پاشو پاشو تشت آبو پر کن ببر پشتِ بوم تا هوا گرمه یه شَلَپ شولوپی کن نمیخواد بیخودی واسه مردم انقدر چس کلاس بذاری 😂😂


  نمایش در تلگرام
 • مرحبا أيها العالم " لقد أصبح وجه العراق مثل وجه محمد علي كلاي "
  وهناك شعب يقوم بثورة الآن، في شوارع العراق
  ثورةٌ ، دمٌ حزنٌ
  هَكذا تُرددُ :
  شمسُ العراقِ
  ثورةٌ ، قمعٌ ،رصاصٌ
  هكذا يُرددُ النَهار
  خبزٌ ، حبٌ ، نحرٌ
  هكذا تُرددُ الثَورة
  شهيدٌ شهيدٌ شهيد
  هكذا تهتف الامَّهات
  Hello world, there are people making revolution now, in Iraq!
  Show your support for right of Iraqi people to protest Peacefully!
  #Save_the_Iraqi_people
  #saveiraqipeople


  نمایش در تلگرام